เราต้องการคุณ!

ปัจจุบันนี้ PMI Bangkok Chapter มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาค ซึ่งภูมิภาคนี้รวมถึง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงค์โปร์ นอกจากนี้เรายังมีจำนวนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรน้อยที่สุดอีกด้วย ซึ่งนี่อาจจะหมายถึงว่า

1.เรายังพยายามไม่พอในการขอการสนับสนุนจากท่าน

2.ท่านยังไม่เห็นถึงคุณค่าของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

3.องค์กรของท่านไม่เห็นความสำคัญของการมีประกาศนียบัตรด้านการบริหารงานโครงการ และยังไม่เห็นถึงการนำหลักในการบริหารงานโครงการมาใช้ในการทำงาน

อย่างไรก็ดี เรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการบริหารงานโครงการให้ท่านสมาชิกและสังคม นอกจากนี้เรายังให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านการบรรยาย กับ Asian Institute of Technology (AIT) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากอาสาสมัครทุกท่าน

เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน — Unknown.

– The PMI BKK Team

เราอยากให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สนับสนุนการเป็นผู้บริหารโครงการที่ดีที่ควรจะต้องพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน นอกจากนี้การที่ได้รู้จักผู้คนมากขึ้นยังนำท่านไปสู่โอกาสด้านการงานที่ดีขึ้นอีกด้วย

What can you do to help?

ท่านสามารถช่วยเราได้ เริ่มจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเรา ร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนเพื่อนร่วมงานมาเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา ทั้งนี้เรายังมีส่วนงานต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่าน อาทิ ท่านอาจจะส่งเนื้อหาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ newsletters ที่จัดทำขึ้นทุกๆ  ไตรมาส หรืออาจจะร่วมวางแผนในการจัด Job Fair หรืออาจจะร่วมวางแผนและช่วยดูแลกิจกรรมการอบรมสัมนา และ อื่นๆ อีกมากมาย ข้างล่างนี้เป็นแผนการจัดกิจกรรมสำหรับปีนี้ ดังนั้นถ้าท่านมีความสนใจอยากจะช่วยเรา รบกวนท่านติดต่อเราได้ที่นี่ ‘ติดต่อเรา
  1. งาน Job Fair (จัดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2013)
  2. จัดอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ PMP (จัดในไตรมาสที่สี่ของปี 2013)
  3. จัดทริปไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ในประเทศ (จัดในไตรมาสที่สามของปี 2013)
  4. จัดงาน Project Management Workshop (จัดในไตรมาสที่สามของปี 2013)
  5. จัดงานสัมมนา (จัดในไตรมาสที่สี่ของปี 2013)

Volunteer Registration Form

Thanks for your interest in volunteering! Please fill out this form and we will contact you shortly
    If you wish to opt-in, you’ll receive an email to confirm your subscription.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.