PMI ประเทศไทยได้ทุ่มเทต่อการส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการวิชาชีพให้มีคุณภาพไปทั่วอุตสาหกรรมการไทย สาขาของเราได้ดำเนินงานองค์กรโดยไม่แสวงหากำไรโดยการอุทิศตนของกลุ่มอาสาสมัคร

Joseph Fincher
Executive Vice President

อย่างไรก็ดีการแนะนำโครงการที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริหารโครงการในประเทศไทยนั้นย่อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น การเช่าสถานที่ การจัดเตรียมอาหารแก่ผู้มาร่วมฝังการบรรยาย และรวมไปถึงค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บรรยายที่ต้องเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทำการบรรยายซึ่งในส่วนนี้เองที่ทาง PMI ต้องการการสนับสนุน เรามีเงินทุนที่ได้มาบางส่วนจากการจัดการฝึกอบรม, การบรรยายและรายได้จากค่าสมัครสมาชิกสมาชิกภาพของเราได้เพิ่มขึ้นทุกเดือน การประชุมรายเดือนและการอบรมเต็มวันได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงใครขอให้ท่านสละเวลาและทำความเข้าใจถึง ผลประโยชน์การให้การสนับสนุนดังที่ระบุด้านล่างหากท่านมีความสนใจให้การสนับสนุนการดำเนินการของเราท่านสามารถติดต่อ PMIประเทศไทย ได้ที่ ติดต่อเรา ในฐานะผู้สนับสนุนขององค์กรคุณจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มที่จะสร้างและเผยแพร่มาตรฐานการจัดการโครงการในประเทศไทยผ่านทางPMIร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลไทย  PMI เป็นงานที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆแห่ง  เพื่อยกระดับความรู้ของการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและสร้างการรับรองวิชาชีพการบริหารจัดการโครงการ (PMP) เป็นหนึ่งในมาตรฐานสำหรับการรับรองการจัดการโครงการสำหรับรัฐบาลไทย:
  • สนับสนุนกลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการในประเทศไทย และ บริษัท ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ประเทศไทยจะเผชิญกับการไหลเข้าของ บริษัทเสนอราคาในสัญญาประเทศทันทีที่ความคิดริเริ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้  บริษัทที่มีผู้จัดการโครงการได้รับการรับรองมีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิในการเสนอราคาจาก บริษัทข้ามชาติที่รู้ถึงการรับรอง PM จากการทำงานของพวกเขาที่อยู่นอกประเทศไทย
  • นำเสนอคุณลักษณะของ บริษัท ของท่านผ่านทางจดหมายข่าวของ PMI ประเทศไทยที่มีการกระจายไปในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการในประเทศไทย มากกว่า 1000 ท่าน ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับจะนำเสนอผู้ให้การสนับสนุนหนึ่งรายในหน้าบทความครึ่งหน้า โดยบทความนี้จะช่วยเผยแพร่ความคิดริเริ่มของ บริษัท ของท่านและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุด
  • ได้รับส่วนลดเมื่อส่งบุคลากรของท่านเข้าการฝึกอบรม ของ PMI ประเทศไทย ซึ่งในการฝึกอบรมพิเศษ 1วัน  ” Better Project Managers, Thailand’s Preparation for AEC “ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการเข้าร่วมกว่า 90  ท่าน และเราจะมีการจัดการอบรมเช่นนี้อีกในวันที่ 3 สิงหาคม ในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการด้วย Agile ” และในวันที่ 28 กันยายน ในหัวข้อ  ” คำแนะนำจากผู้ประกอบการ เพื่อการจัดตั้ง PMO แบบเร่งรัด ” เราจะนำเสนอหัวข้อพิเศษในการบริหารจัดการโครงการต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการในราคาที่น่าสนใจมากและจะมีส่วนลดพิเศษสำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุน  ท่านสามรถติดตามรายละเอียดของการอบรมที่ผ่านมาและการอบรมครั้งหน้าได้ที่ http://www.pmithai.org/blog/