ผลการวิจัยจาก Landmark เปิดเผยว่า 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอย่างมาก คือ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน และ การสนับสนุนจากผู้บริหาร งานสัมมนา Business Representation on Projects นำเสนอถึงเหตุและผลว่าทำไมปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นถึงมีความสำคัญและจะกล่าวถึงวิธีที่ Project Manager จะนำปัจจัยดังกล่าวเข้ามาผลักดันการทำงานโครงการได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้จากการแบ่งปันการสนทนาและประสบการณ์จากเพื่อนร่วมสายอาชีพได้อีกด้วย

วิทยากรของงานสัมมนานี้คือ Glenn Ryan เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน program/project manager และ business consultant และเป็นที่ปรึกษาในการผสมผสานและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าบางธุริกิจจะมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้าน Information Technology, คุณ Glenn คร่ำหวอดในทุกๆด้านของธรุกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง program/project management, organizational change management, contract management, IT enabled process improvement, business consulting and information systems planning และ Glenn ยังได้ PMP Certification ตั้งแต่ปี 2004 อีกด้วย ด้วยเหตุนี้งานสัมมนา ในหัวข้อนี้จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้บริหารงานโครงการ