วัตถุประสงค์ของงานสัมมนานี้คือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจถึงหัวใจของความสำเร็จของโครงการซึ่งประกอบไปด้วย perception (การรับรู้) และ กลยุทธ์ ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการควรจะต้องสังเกตุเห็นถึงปฏิกริยาหรือสัญญานต่างๆ จากทีมงาน เช่น body language, personality, belief, values, past experiences, strengths, and weaknesses. ในสัมมนานี้ วิทยากรจะนำเสนอกระบวนการและวิธีการที่จะช่วยเสริมให้ project manager มีความสามารถที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้

วิทยากรของงานสัมนานี้คือ Sebastien Leblond เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้าน Wealth and Result Coaching ท่านยังเป็นประธานของบริษัท President of Leblond Associates Co., Ltd. ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 300 แห่ง และท่านยังเป็น President of NLP Top Coach บริษัทดังกล่าวเปิดสอนให้ผู้สนใจทั่วไปเพื่อเป็น NLP Practitioners และ NLP Master Practitioners นอกจากนี้ Sebastine Leblond ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP (Neuro Linguistic Programming) และเป็นผู้ฝึกสอน NLP, Hypnosis and Time Line Therapy by The American Board of NLP, TLT Association and Michael Bolduc International. นอกจากนี้ Sebastine ยังเป็นผู้แต่งหนังสือ The Total Financial F.R.E.E.D.O.M.© System” อีกด้วย.