พบกับคณะกรรมการทีมงานของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก และรายละเอียดการติดต่อคณะกรรมการ

Petros Rigas

Petros Rigas

President

ดร. Petros Rigas เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการ IT และ Project Management มากว่า 15 ปี โดยโครงการที่ท่านดูแล มีทั้งที่เป็นโครงการใหญ่เเละมีความซับซ้อน เช่น เกมออนไลน์ e-commerce solution, ระบบ ERP, BI และ web-based systems. เคยร่วมงานโครงการใหญ่กับ GTECH Corporation (a Fortune 500 firm) ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการด้าน gaming solutions

ปัจจุบัน ดร. Petros ทำงานให้กับบริษัท Loxley PCL โดยทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการส่งมอบงานโครงการต่างๆ ในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิเช่น การสื่อสาร , ก่อสร้าง ,Information Technology, พลังงาน, การค้า และการบริหารโครงการ

ดร. Petros จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Information Technology จาก Assumption University และจบ MBA Information Systems (MSM) และ BBA Information System (MEU) และเเน่นอนว่า ดร. Petros ได้รับการรับการรับรองประกาศนียบัตร (PMP).

Contact Information

 • Tel (66) 2 – 348 8441
 • Cell (66) 81 – 754 2121
 • petros.rigas@pmithai.org
Yodchai Apisitpisarn

Yodchai Apisitpisarn

VP for Finance

คุณยอดชาย มีประสบการณ์ในการจัดการโครงการในอุตสาหกรรมต่างๆอันรวมไปถึง  เทคโนโลยีสารสนเทศ, การผลิตและน้ำมันและก๊าซ ประสบการณ์ในโครงการต่างๆ ของเขามีตั้งแต่ โครงการจากฝ่ายขายและการจัดกิจกรรมการตลาดจนถึงโครงการการดำเนินการและให้การสนับสนุนสำหรับทั่วทั้งองค์กรการ  ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ให้กับบริษัท PSI Solutions คุณยอดชายได้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ, ให้การสนับสนุนและกิจกรรมอื่น ๆ แก่ลูกค้ารวมทั้งการฝึกอบรมและการสอน เขาทุ่มเทมุ่งเน้นความพยายามไปที่การใช้ระบบ PM ขององค์กรโดยใช้วิธีการ PM มาตรฐานเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการในอนาคต และขยายการบริหารโครงการภายในองค์กร คุณยอดชายเคยดำรงตำแหน่งประธานของ พี เอ็ม ไอ แชพเตอร์ กรุงเทพ และตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกในการจัดตั้ง เขาได้รับประกาศนียบัตร PMP® และ PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2 Practitioner)  เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบจาก University of Houston – Clear Lake, USA และระดับปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contact Information

 • Tel (66) 89 – 206 0044
 • Cell (66) 89 – 206 0044
 • yodchai.apisitpisarn@pmithai.org
Ananya Vilaskhamphee

Ananya Vilaskhamphee

VP for Education

คุณอนัญญา เป็นมืออาชีพในด้านการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่อายุน้อยและมีความกระตือรือล้น เธอมีประสบการณ์การทำงาน ด้านการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นเวลากว่า 8 ปี  ปัจจุบันคุณอนัญญา ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คุณอนัญญายังได้รับการรับรองประกาศนียบัตร PMP ®และสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ BSc จากมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รัประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ธุรกิจจาก University of California, Irvine

Contact Information

 • Cell (66) 89 – 496 0593
 • ananya.vilaskhamphee@pmithai.org
Malai Williams Mcom

Malai Williams Mcom

VP for Volunteers

คุณมาลัย วิลเลี่ยมส์ เป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและเป็นผู้จัดการโปรแกรมที่มีประสบการณ์เชิงลึกในการบริหารจัดการข้อมูล ด้วยความชื่นชอบในการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค สร้างให้คุณมาลัยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโครงการและปัญหาธุรกิจ โดยการแก้ปัญหานั้นจะต้องสามารถช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรให้ธุรกิจ ทั้งยังต้องรักษาและเพิ่มปริมาณลูกค้าอีกด้วย คุณมาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการ, การบริหารจัดการวิกฤติ, การแก้ปัญหาธุรกิจ, และการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานทางด้าน IT โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำในหลายภาคธุรกิจและในภูมิภาคต่างต่าง เช่น เอเชียแปซิฟิค, อเมริกา, และยุโรป ทั้งนี้คุณมาลัยยังเคยได้ร่วมงานกับ Microsoft เป็นเวลาถึง 16 ปี ซึ่งคุณมาลัยได้ทุ่มเทและสร้างผลงานไว้มากมาย คุณมาลัย จบการศึกษาปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังได้รับใบประกาศเกรียติคุณจาก Project Management Professional (PMP) และ Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) for Windows Server.

Contact Information

 • malai.williams@pmithai.org
Kitti Boonsompop

Kitti Boonsompop

VP for Membership

คุณกิตติ เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและแรงจูงใจในตนเองด้วยประสบการณ์จริงในการบริหารโครงการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน ในบริษัทผู้รับเหมา นอกจากนี้ ยังดำเนินการบริหารโครงการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในองค์การมหาชนอีกด้วย
คุณกิตติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรนานาชาติ พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคี
ปัจจุบัน คุณกิตติ เป็นอาสาสมัครในการสนับสนุนและคงไว้ซึ่งชุมชนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารโครงการใน PMI ประเทศไทย

Contact Information

 • Cell (66) 89 – 244 6475
 • kitti.boonsompop@pmithai.org
Will Vattananun

Will Vattananun

Director at Large

คุณ Will Vattananun เกิดและเติบโตในประเทศไทย เมื่ออายุได้ 20 ปีเขาเดินไปต่างประเทศเพื่อไล่ตามความฝันของเขา คุณ Will มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพกว่า 20 ปีในด้านการบริหารจัดการโครงการ, การฝึกอบรมและการสนับสนุนทางเทคนิคในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่, โครงการบริการและการดำเนินงานระบบ MIS เขาเป็นคนที่มีความสามารถเชิงบูรณาการ และการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กร อันรวมไปถึง การวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนาและการบำรุงรักษาที่รวมอยู่ในสภาพแวดล้อมเชิงซ้อน

คุณ Will สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Drexel University และปริญญาโทจาก New York University ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดการโครงการ( PMP ®) ปัจจุบันคุณ Will อาศัยอยู่ ณ มลรัฐนิวยอร์ก และ ทำงาน part-time ให้กับกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Contact Information

 • will.vattananun@pmithai.org
Gonzague Patinier

Gonzague Patinier

Director at Large

Gonzague Patinier เป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จทางด้านการพัฒนาธุรกิจไอที และการบริการจัดการส่งมอบโครงการ มีประสบการณ์ 18 ปีในเรื่องซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์ของ Gonzague จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ครอบคลุมไปถึงการขาย และการส่งมอบไอที การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดในการจัดการ และการประยุกต์ใช้โซลูชั่น

เขาได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นตัวกระตุ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งในด้านการช่วยโน้มน้าวจิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คนที่มาจากหลายๆสภาพแวดล้อม และมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน

มีความสามารถพิเศษในด้าน:

– การวางแผนและการวิเคราะห์ การบริหารจัดการโครงการ และการแก้ปัญหา

– การพัฒนากระบวนการ การวางแผนการขาย ที่มีอิทธิพลต่อตลาด

– การสร้างทีมงานการพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรม และการพัฒนา

Contact Information

 • gonzague.patinier@pmithai.org