ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันบริหารโครงการ ประเทศไทย (PMI Thailand Chapter)

ท่านสามารถเยี่ยมชมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จาก กิจกรรม บทความ ข่าวสาร และ รูปภาพ หน้าตามลิงค์ครับ

การปฏิบัติการเปรียบเสมือนกลไกที่ทำให้เครื่องจักรทำงาน
กลยุทธ์เปรียบเสมือนเป็นไฟส่องทาง ทว่าการบริหารงานโครงการคือหัวรถจักรที่ขับเคลื่อนทั้งขบวนไปข้างหน้า –  Joy Gumz. เป้าหมายของเราคือกระตุ้นหัวรถจักรนั้นไปสู่ทุกๆโครงการในประเทศไทย

– The PMI BKK Team